Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

 

บริษัท

บริษัท พัทธ์ โซลุชั่น จำกัด

บริษัท พัทธ์ โซลุชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบน้ำร้อนครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำร้อนในปริมาณมากเช่นในโรงแรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จนถึงการใช้งานเป็นจุดเช่นในที่อยู่อาศัย

 

บริษัทเป็นผู้นำเข้าสินค้าแบรน SOLAHART จากประเทศออสเตรเลียแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสินค้าประกอบไปด้วย เครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar water heater) เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม (Storage water heater)ทั้งแบบใช้ไฟฟ้าและแก๊ส เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน (Instantaneous water heater) และเครื่องทำน้ำร้อนแบบฮีตปั้ม (Heat pump water heater) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูง โดยสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า เช่น บ้านพักอาศัย โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมน และสปอร์ตคลับ